Twoje źródło informacji o grach paragrafowych !

Paragrafka

Paragrafka to serwis, poświęcony grom książkowym, zwanymi też grami paragrafowymi, paragrafówkami, bądź paragrafkami. Dokładne wytłumaczenie idei gier proponuje Wikipedia. W naszym serwisie znajdziecie listę gier, zarówno tych wydanych w Polsce, jak i za granicą. Każda pozycja posiada recenzję, ocenę autora oraz ocenę użytkowników. Jeżeli nie znasz danej książki, recenzja pozwoli ci na zapoznanie się z nią. Jeżeli już się z nią zetknąłeś, to możesz porównać swoją ocenę z opiniami innych.

Misja

Gry paragrafowe cieszyły się największą popularnością w latach osiemdziesiątych XX wieku. W Polsce był to koniec lat osiemdziesiątych i początek dziewięćdziesiątych, tego samego wieku. Nawet wtedy trudno było mówić o ich wielkim powodzeniu, niemniej jednak, istniała mocna grupa ich zwolenników. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Ludzie coraz rzadziej sięgają po książkę, jako źródło rozrywki. Dziś znacznie częściej rozrywki dostarczają komputery. Mało kto decyduje się zagrać w grę paragrafową, najczęściej w ruch idzie komputer lub konsola. Nie mamy nic przeciwko elektronicznym rozrywkom, chcielibyśmy jednak ponownie spopularyzować gry książkowe. I to jest naszą misją! Serwis paragrafka.pl postara się przywrócić popularność tej formie rozrywki. Na naszej stronie, będziemy prezentowali wszystkie paragrafówki, jakie tylko wpadną w nasze ręce. Będą to zarówno gry wydane w Polsce, jak i za granicą. Paragrafka to twoja baza gier książkowych, która pozwoli ci zaznajomić się z jedną z najlepszych, naszym zdaniem form rozrywki. Nie mamy zamiaru zmuszać kogokolwiek do grania w paragrafówki. Pamiętaj, wybór należy zawsze do ciebie! My zadbamy o to, byś otrzymał rzetelne informacje.

Recenzje

Każda gra paragrafowa, która znajduje się w naszej kolekcji, jest recenzowana przez jednego z naszych redaktorów. Zanim przystąpi on jednak do przygotowywania tekstu, spędza nad grą wiele godzin. Jego pierwszym zadaniem jest przejście gry wiele razy i dokonywaniu za każdym razem innych wyborów, niż poprzednio. W ten sposób poznaje większość gry i jest gotowy podjąć się zadania zrecenzowania utworu. Nie wymagamy od siebie przejścia gry na wszelkie możliwe sposoby i poznania wszystkich paragrafów. Po pierwsze, chcemy sobie coś zostawić, by móc jeszcze kiedyś zagrać w taką grę, już zupełnie dla relaksu. Po drugie, do wyrobienia sobie zdania o grze i wyłapania najważniejszych jej cech nie jest potrzebna jej znajomość od deski do deski. Istotną sprawą jest to, że każda recenzja jest subiektywna. Chcemy, żeby tak było. Każdy recenzent ocenia i stawia zarzuty, zgodnie z tym, jak sam odebrał paragrafówkę. Ma do tego pełne prawo. Zachęcamy was do wystawiania własnej oceny, wraz z komentarzem, pod każdą recenzją. Pomimo subiektywnej treści, możecie być pewni, że przedstawimy również odpowiednio dużo faktów, niezabarwionych naszym własnym odczuciem.

Ocena

Każda gra paragrafowa jest oceniona przez recenzenta. Ocenie podlegają: fabuła, mechanika, nieliniowość, trudność. Każda z tych czterech rzeczy jest punktowana od 1 do 10. Do czego odnoszą się poszczególne elementy, wyjaśnione zostało niżej. Recenzent wystawia też ocenę ogólną. Również czytelnicy mają możliwość wystawienia swojej oceny. Oceniają oni jednak całościowo grę, nie mając możliwości punktowania pojedynczych składowych.

Fabuła

Fabuła jest jednym z trzech podstawowych elementów, określających grę. To dzięki dobrze nakreślonej fabule, jesteśmy w stanie naprawdę poczuć się tak, jakbyśmy żyli i przeżywali przygody, o  których czytamy. Na czym skupi się ocena fabuły? Powstanie ona w wyniku sprawdzenia, jak dobrze tło gry uzasadnia to, co się w niej dzieje, i dlaczego podejmujemy się określonych bohaterskich działań. Ocena na poziomie 1 może oznaczać, że tło fabularne nie przekonuje recenzenta do tego, by na przykład jego bohater, bez jednej ręki i jednej nogi, przystępował do walk gladiatorskich. Z kolei ocena 10 będzie oznaczać, że fabuła w sposób logiczny i przekonywujący, uzasadnia pojawienie się naszego bohatera na arenie (bo na przykład jako jedyny ma pistolet). Na ocenę fabuły nie wpływa fakt czy recenzent lubi fantastykę, science fiction czy kryminały.

Mechanika

Mechanika to drugi z istotnych elementów, który określa paragrafówkę. Mechaniką będziemy nazywać wszystkie, występujące w grze reguły i zasady. Najczęściej o mechanice myślimy w kontekście sposobu przeprowadzania walk. Jest to jednak tylko jeden z jej elementów. Oceniając grę, będziemy brali pod uwagę to, w jaki sposób tworzy się bohatera. Jakie może on posiadać statystyki oraz umiejętności. Przyjrzymy się sposobowi prowadzenia walk, rzucania czarów, ucieczki, otwierania zamków i tym podobnym elementom. Oczywiście, nie zawsze wszystkie te mechanizmy muszą występować w grze. Zdarzają się książki, w których nie ma na przykład walk. Jeżeli w grze licznie występują zagadki, to one również zawierają się według nas w mechanice. Mechanika oceniona na 1, to w naszym mniemaniu złe lub skomplikowane zasady, często nawet psujące zabawę. Ocena 10 oznaczać będzie, dobrze wyważoną, logiczną strukturę reguł, dodającą grze charakteru.

Nieliniowość

Ostatnią ze składowych jest ocena nieliniowości gry. Poziom nieliniowości odzwierciedla, jak bardzo możemy wpływać na grę i jak wielu wyborów ona nam dostarcza. Nie chodzi tu tylko o to, jak wiele ma zakończeń, ale liczy się również ilość jej rozgałęzień w trakcie gry. Jeżeli recenzent wystawi ocenę 1, będzie to oznaczać, że gra jest praktycznie liniowa i równie dobrze mogłaby być zwykłą książką. Ocena 10 oznaczać będzie, że gracz ma duży wpływ na przebieg rozgrywki i gra wciąż może być ciekawa, pomimo tego, że przejdziemy ją już kilka razy.

Trudność

Trudność również oceniana jest w skali 1-10. Nie ma w zasadzie czego wyjaśniać.

Paragrafy i inne dane

Na samym końcu, pod każdą recenzją, znajduje się tabelka z dodatkowymi informacjami odnośnie książki. Znajdziecie tam informację o autorze i oryginalnym tytule utworu. Jeżeli gra została wydana w Polsce, to polski tytuł jest tytułem recenzji. Dalej występują informacje o pierwszym wydaniu, czyli wydawnictwo, rok oraz numer ISBN. Analogiczne informacje do polskiego wydania, są w następnej kolejności. Na samym końcu zostały umieszczone parametry, niewchodzące do ogólnej oceny gry.